Webinar om OEE og vores OEE-løsninger

Vi afholder løbende webinarer om OEE og vores OEE-løsning.
Hvis du ser denne nyhed for sent, så klik alligevel nedenfor - og se datoen for de næste webinarer.

Læs mere og tilmelding >

Få et overblik over maskiners energiforbrug

Med både MUR og Evocon (vores to OEE-systemer) kan man overvåge maskiners energiforbrug.

Ønsker I et overblik over jeres maskiners energiforbrug?

Ved at kombinere arbejde med OEE (maskinudnyttelse) og energiforbrug, kan I arbejde med reduktion af "energiforbrug per produceret enhed".

kontakt os - eller deltag i det næste webinar om OEE - hvor vi også snakker måling af energiforbrug.

Energiforbrug 01

Hvad er intelligent forebyggende vedligehold?

Mange produktionsvirksomheder taler om forebyggende vedligehold. Som oftest er baseret på kalenderen - hver uge skal vi tjekke X, hver måned skal vi udskifte Y osv.

Men hvorfor ikke basere vedligehold på maskindata? Hvor vi udføre vedligehold efter antal slag, antal timer kørt eller antal nedbræk?

Læs mere om intelligent forebyggende vedligehold >

5 former for vedligehold på en maskine

Når vi snakker maksimering af OEE (maskinudnyttelse), så taler vi ofte også om vedligehold. God struktureret vedligehold kan øge OEE markant!

Læs om de 5 former for vedligehold på en maskine >

Data til at holde energiomkostninger nede

Energipriserne stiger! Råvarepriser stiger! Der er virkelig pres på omkostningerne.

Ét af de væsentlige modangreb er, at få øget udnyttelsesgraden på jeres maskiner. Ved at øge udnyttelsesgraden kan I holde enhedsomkostningerne nede. Typisk kan maskinudnyttelsen øges med 10-20% uden væsentlige investeringer.

Vi afholder løbende webinarer om maskinudnyttelse (OEE) >

oee dashboard 1200x657