Hvad er potentialet for maskinudnyttelse på jeres 5 mest kritiske maskiner?

Hvad er jeres potentiale for højere kapacitet, højere produktivitet og lavere energiforbrug per produceret enhed?

Hvis I ikke kender tallet, så prøv vores regneark til en "hurtig frekvensanalyse" af OEE >