Dynamisk OEE business case simulering - prøv med jeres tal

Vi har lavet et regneark med en dynamisk OEE business case beregning. Her kan du simulere med jeres masterdata - og få jeres OEE business case.

Link til download på Dansk Lean Forum

På vores blog - Dansk Lean Forum - kan du downloade følgende:

 • Præsentation af OEE
 • Regneark til simpel OEE-måling
 • Dynamisk regneark til OEE business case - til simulering af jeres case

Gå til download på Dansk Lean Forum: OEE måling/regneark/business case >

OEE business case

Nyhed: Vedligeholdssystem i MUR

MUR systemet kan nu også tilkobles et vedligeholdssystem.

Kort om systemet:

 • Systemet kan arbejde med vedligehold på maskinniveau og/eller på delopgaver per maskine
 • Systemet kan styre vedligehold på dato (udløb), antal kørsler (hvis maskinen har en tæller (kan ske via MUR-systemet)) eller efter kørt tid (via MUR-systemet)
 • Systemet kan indeholder noter til hver opgave og/eller billeder/video/vejledninger
 • Den ansvarlige bekræfter et gennemført vedligehold - sporbarhed
 • Der kan genereres rapporter efter behov eller automatisk i mails i et fast interval

Prismæssigt er vedligeholdssystemet ikke en del af en standard MUR/OEE-licens. Der er tale om et tilkøbsmodul.

Mere info følger!

Skærmbillede fra systemet - bemærk "type" - kan være "date", "runtime" eller "counter":

Vedligeholdssystem

Skærmbillede fra email opsætningen:

Vedligeholdssystem

Generering af automatiske stopårsager

Som udgangspunkt er det operatøren som angiver en maskines stopårsag. Det giver også stor ejerskab til data. Men der kan være gode grund til, at man automatisere "tastning" af en stopkode:

 • Operatøren sparer tid til tastning
 • Mere korrekte data (fjerner tvivl og personafhængighed)
 • Der kan sættes årsag på nogle af de "korte stop" (som ellers ofte ender i en blandet pulje)

Signalet til en standard stopårsag kan komme fra maskinsignaler, følere o.l.

OEE-måling igangsat på 15 maskiner

Vi har netop igangsat OEE-måling hos en kunde med mange maskiner og FMS-anlæg. De har valgt, at køre OEE på 15 maskiner og anlæg. Nedenfor et billede af deres oversigt - status på maskinerne.

Vil I gerne prøve en OEE-pilot? Så læs mere her - prøv en OEE-måling/pilot >

OEE måling

Alarm-system eks. til vedligehold

Flowtools OEE-løsning (MUR) kan også anvendes til alarm-system. Vi har en kundecase, hvor kunden har ca. 40 maskiner. Det kan være uoverskueligt for vedligehold, hvor der pt. er udfordringer i produktionen. Det kan vores system hjælpe med at give! Konkret har kunden fået et tilbud på et alarm-system, som vi kan levere til cirka samme pris - inkl. et OEE rapporteringssystem oveni!

Her et eksempel på et skærmbillede. Til venstre ses status på 3 maskiner. Til kunden laver vi en skærm til vedligehold med 40 maskiners status. Skærmen tilpasses til vedligehold, så de kun får alarm, når stop på maskiner vedrører vedligehold. Desuden får de vores mail-alarm, så de også får en besked på den fælles mobiltelefon.

OEE alarm vedligehold