Webinar om OEE og vores OEE-løsninger

Vi afholder løbende webinarer om OEE og vores OEE-løsning.
Hvis du ser denne nyhed for sent, så klik alligevel nedenfor - og se datoer for de næste webinarer.

Læs mere og tilmelding >

OEE forbedringsarbejde

Link til denne artikel

Webinar om OEE og OEE-systemer

Vi afholder løbende webinarer om OEE og vores stærke OEE-løsninger.
Næste webinar er den 30. marts kl. 10-11.

Tilmelding til webinar >

webinar oee

Link til denne artikel

Webinar om OEE og OEE-systemer

Vi afholder løbende webinarer om OEE og vores stærke OEE-løsninger.
Næste webinar er den 30. marts kl. 10-11.

Tilmelding til webinar >

webinar oee

Link til denne artikel

Nye kundeudtalelser om MUR-systemet

Kundeudtalelse: Baettr A/S

Martin Kristensen, Vedligeholdelseschef hos Baettr Lem A/S

Hvorfor købte I MUR?
Vi var i en situation, hvor vi gerne ville have data på maskinernes tilgængelighed. Først lavede vi det i Excel med manuelle indtastninger – med de ulemper og usikkerheder det medførte. Men det gav os de første erfaringer.
Senere besluttede vi, at vi ville have mere valide data og spare tiden med tastninger i Excel. Derfor købte vi MUR. I dag har vi MUR OEE kørende på cirka 30 maskiner fordelt på fabrikker i Danmark og Kina.

Anvendelse af MUR og OEE
Vi kigger dagligt på Infoskærmene med OEE-data. De bruges hhv. i produktionen og i vedligehold.
Vi kigger også ned i data, men Infoskærmene med data i realtid har størst værdi for os.

Hvad har det givet jer at få OEE?
Implementering af MUR betyder, at vi i dag ikke snakker om meninger og ”jeg synes”. I stedet arbejder vi ud fra fakta på maskinerne.
En af de største gevinster for os har været, at vi har fået fokus på den tabte kapacitet. Ja, den er normalt ikke med i OEE, men vi har valgt at synliggøre ”stop pga. ikke planlagt produktion”.

Hvad er din oplevelse af MUR?
Det gode er specielt, at vi kan tilrette eks. vores Infoskærme med data. Det tager lidt tid at tilpasse infoskærme, men det giver os en stor viden om produktionen.
Desuden er Adductor gode til løbende at laver forbedringer og tilretninger.

Kundeudtalelse: MSSP A/S

Jørgen Brandt, Produktionschef, MSSP A/S

Hvorfor købte I MUR?
Vi havde store udfordringer med produktivitet og selvom nogle af problemstillingerne var åbenlyse manglede vi et datagrundlag til en ordentlig analyse. Vi installerede systemet i etaper, således først på de mest kritiske produktionsceller.
Med MUR fik vi et ”Plug and Play” system der var let at udvide løbende, når vi var klar til det.
Vi har nu installeret systemet på 16 produktionsceller og maskiner, på fabrikken i Silkeborg.

Anvendelse af MUR
Vi bruger MUR aktivt i vores arbejde med løbende forbedringer. MUR viser i realtid hvad der sker og vi opsatte skærme ved hver teamtavle, hvor vi på tavlemøderne drøftede de stop der havde været det seneste døgn. Dette gav et umiddelbart løft, alene på grund af det forøgede fokus og synliggørelsen.
Vi bruger desuden data fra MUR systemet i vores løbende rapportering og på ugentlige opfølgningsmøder.

Hvad har det givet jer at få MUR systemet?
MUR har gjort det muligt at fokusere indsatsen med produktivitetsforbedringer. Vi har siden MUR blev igangsat øget produktiviteten med 30% og samtidig reduceret staben med 16%.
Vi har endnu ikke arbejdet med MUR i en egentlig OEE kontekst, men alene fokuseret på oppetid. Deer er parallelt arbejdet med at styrke kvalitetssikringen og de metoder og systemer der nu er på plads for den del, skal i en kommende fase integreres med MUR så vi får valide OEE data at arbejde med.

Hvad er din oplevelse af MUR?
MUR er først og fremmest let at arbejde med og let at udvide. Det har betydet at vi hurtigt kom i gang på de første celler og over en periode fik alle relevante maskiner med.
Vi har sammen med vores lokale el-firma selv kunnet klare alle detaljer omkring systemet og den løbende udvidelse. MUR er et åbent system hvor vi selv kunne tilpasse parametre og f.eks. ”Stopkoder” efter behov.
Det har uden tvivl gjort igangsætningen hurtig og ikke mindst meget cost effektiv. Jeg har kendskab til lignende systemer, hvor det koster dyre konsulenttimer hver gang man skal have rettet et ”komma”.

Læs mere

Læs mere om vores OEE-løsninger >