Er OEE-måling en god business case?

Hvad er potentialet? Udnytter I jeres maskiner tilstrækkeligt? Hvad er årsagen til lav oppetid?
Få præcise data til din business case. Prøv en OEE-pilot i 2 måneder for kr. 12.000 + moms.

Hvad får du i piloten?

OEE - udnyttelsesgraden på en maskine - består både af oppetid, kvalitet og hastighed. I piloten har vi fokus på oppetiden. I får OEE-måling på én maskine, stopårsagsregistrering, realtid visning af aktuelle OEE-data og liste over de værste stopårsager.

Se en video om OEE-løsningen >

Video fra en pilot

Klik på billedet for at se en video fra en OEE-pilot >
Bemærk: Vi har ændret en smule i piloterne. Læs mere nedenfor.

OEE Pilot/test

Hvordan foregår en pilot?

Typisk forløb ved en pilot:

 1. Vi har en dialog om OEE. I ser evt. en online demonstration af vores OEE-løsning >
 2. I vælger at køre en pilot.
 3. Vi sender en måleboks (den blå boks), strømforsyning og keyboard. Modsat ovenstående video vil I IKKE modtage skærme.
 4. I forbinder måleboksen til et on/off signal fra en maskine (12-24V). Vi hjælper jer igang via telefon/teamviewer.
 5. I kører nu med måling. Ved stop taster operatører på medfølgende numeriske tastatur. I kan evt. selv supplere med en PC (med/uden touch).
 6. I har fuld support i piloten!
 7. Efter ca. 2 måneder evaluerer vi forløbet.
 8. De fleste er nu tilfredse og vælger at købe :-)

Eksempel på pilot

Eksempel på opstilling:

 • Øv.tv.: Skærm med realtidsdata for maskinen. I skal selv stille en skærm til rådighed eller vi kan sende information til en eksisterende skærm i jeres produktion.
 • Ned tv.: Brugerskærm (touch) med mulighed for angivelse af stopårsager. Denne skærm skal I selv stille til rådighed.
 • Øv.th.: Måleboksen. På boksens skærm ses det, om det er tid til angivelse af en stopårsag.
 • Ned th.: Numerisk tastatur til angivelse af stopårsager (kan ske på tastatur eller på PC).
 • Midt: Liste over stopårsager når der skal tastes på tastaturet.

OEE måling pilot

Detaljer

Løsningen indeholder overordnet et ”stand-alone komplet system”. Det betyder, at systemet ikke nødvendigvis skal forbindes til netværk, men kun skal have strøm og et stopsignal (on/off) fra maskinen.

Detaljeret indhold:

 • Én måleboks som måler via et signal fra maskinen, en fotocelle eller lignende.
 • Numerisk tastatur (med stopårsager på opslag ved maskine). I kan evt. også lade operatøren angive stopkoder på en brugerskærm (PC skal I selv levere). På den måde får I testet begge muligheder.
 • I kan vise OEE data i realtid for maskinen (eks. lagkagediagram og top XX stopårsager) (I skal selv levere skærm til data - måske har I allerede en info-skærm i afdelingen)
 • Ca. 2-3 timers online igangsætning: Hjælp til opsætning af måleboks, tastatur, forbindelse til server osv. Hjælp til opsætning af stopårsager. Hjælp til opsætning af skærm med data i realtid (lagkage og stopårsager).

I skal:

 • Finde et egnet og sikkert sted, hvor vi kan hænge måleboksen, tastaturet og evt. jeres PC.
 • Forbinde/kable måleboksen med 220V.
 • Levere et on/off signal på 12-24V fra maskinens PLC (eller et andet signal)
 • Evt. forbinde måleboksen med jeres netværk, hvis I ønsker data på flere brugerskærme. Det kan også køre som "stand-alone" (data lagres på lokal PC).
 • Investere den nødvendige tid i piloten - inkl. træning, læring af program osv.

Hvad nu?

Ring til Mikkel Smith på tlf. 5152 5811 eller skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Er OEE-måling en god business case?

Ingen skal installere OEE-måling uden det fornuftige spørgsmål - kan det svare sig? Derfor er det altid en god ide, at lave en business case vurdering ifm. en OEE-overvejelser. Det er også én af grundene til, at vi anbefaler mange af vores kunder, at starte med en OEE-pilot. I en pilot får man fakta på OEE-niveau og stopårsager. På den måde kan man bedre beregne, hvad potentialet er fremadrettet på én eller flere maskiner.

Business case på 4 maskiner

Business case på investering i en OEE-løsning. Eksemplet er beregnet for OEE på 4 maskiner.

Investering de første 12 måneder:

 • 1 måleboks
 • 4 alt-i-én PC'ere (én til hver maskine for registrering af stopårsager)
 • Stor TV-skærm til overblik over OEE-data i produktionen i realtid
 • Licenser på 4 målepunkter
 • Kabler mm.
 • Hjælp til installering, stopårsager mm.
 • Hjælp til optimering af løsningen, brugerflader, storskærme mm.

Samlet cirka kr. 100.000 + moms.

Mulig besparelse?

 • 4 maskiner med 2 skift i 220 dage per år
 • Maskinomkostninger per time/maskine er 1.000 kr. (løn, energi, afskrivninger mm.)
 • Maskinernes udnyttelsesgrad forbedres med 10% (meget realistisk)
 • Besparelse per år = Kr. 1,3 mio. kr. (år efter år...) / eller en forøget kapacitet uden omkostninger!
 • Hvis I kan kapitalisere hele besparelsen, så ryger det lige på bundlinjen.
 • Hvis I har en normal profit på 10%, så svarer det til en øget omsætning på ca. 12 mio. kr.

Tilbagebetalingstid på OEE-investering: 14 arbejdsdage.

Bemærk: Vores prisstruktur er således, at det er billigt at koble flere maskiner på løsningen. Så business casen bliver kun bedre ved flere maskiner!

Prøv en OEE-pilot >

OEE live skærm

(internt: link til denne nyhed)

Hvad er OEE?

OEE er en forkortelse for “Overall Equipment Efficiency”. På godt dansk betyder det “en maskines udnyttelsesgrad”.

Teoretisk OEE

OEE beregnes som udnyttelsesgrad/oppetid på maskine x hastighed x kvalitet.

 • Udnyttelsesgrad = Den tid hvor maskinen reelt producerer i den definerede åbningstid. Her anvendes ofte en stoptids måling. Den viser typisk OEE (udnyttelsesgraden) og tabsfatorer.
 • Hastighed = Mange maskiner kører på maksimal holdbar hastighed. Men man oplever, at en maskine er “droslet i hastighed”. Dette tab skal medregnes i OEE.
 • Kvalitet = Det hjælper ikke at en maskine kører, hvis den producerer dårlige emner. Derfor medregnes kvaliteten i den samlede OEE.

Teorien kan også illustreres på følgende måde:
Vi har en samlet mulig produktionstid på 365 dage i 24 timer. I nogle af de timer har vi valgt at holde lukket (ferier, weekender, måske om natten osv.). Derfra trækker vi evt. planlagte stop til vedligehold. Til sidst har vi den ønskede produktionstid. I den tid har vi noget hastighedstab, noget kvalitetstab og til sidst et tab i udnyttelsesgraden pga. forskellige stop.

Hvad er OEE i Lean

Eksempel på OEE-kurve

Her er vist et eksempel på en OEE-kurve. Kurven viser data for udnyttelsesgraden og stopårsager. For at få den reelle OEE skal udnyttelsesgraden også ganges med hastigheden og kvalitetsniveauet.

OEE graf/kurve

Som det fremgår har maskinen ikke en imponerende OEE. Men netop med en OEE-kurve har vi siden kunnet arbejde med at forbedre de “tunge tabsfaktorer”. Det er netop styrken ved OEE-målinger. Vi får ikke blot en udnyttelsesgrad. Vi får også størrelsen på de stop som hindrer os i at nå 100%. På den måde er OEE ikke længere en måling – det er et værktøj!

OEE-kurven ovenfor viser et samlet OEE på 58%. Dvs. at maskinen kører i 58% af den tid, som man har planlagt at den skal køre.
Tabsfaktorerne vises så via en trappe.
Her fremgår det, at den største faktor er “Planlagt opstilling”. Dvs. omstillinger imellem ordrer. Værktøjer til at angribe dette spild er bedre planlægning (eks. familiekørsel) og reduktion af omstillingstider via SMED (værktøj til reduktion af omstillingstider). Den næststørste er “Stop pga. normal pause”. En kontroversiel stopårsag. Den skyldes at medarbejderne slukker maskinen når de holder pause. Det er reelt ikke nødvendigt.
Tabet “Maskinstop” udgør 6% af tiden. Noget der reduceres eks. via forebyggende vedligehold.
Osv.

Hvordan måles OEE?

OEE (stoptid) kan måles på flere måder:

 • Via et simpelt manuelt skema. Et eksempel kan downloades gratis her på siden - OEE-måling >
 • Via et trykpanel, hvor operatøren skal angive en stop-årsag (ved et tryk på en knap), hver gang maskinen holder stille.
  Eller via læsning på maskinens PLC. Evt. kombineret med et trykpanel. Her et eksempel på en løsning fra Flowtool:
  OEE måleudstyr
 • Der er også mulighed for, at man kan måle OEE automatisk. Dvs. at man automatisk aflæser stopårsager på maskiner - og dermed får OEE med stopårsager - uden involvering af medarbejdere. Man kan selvfølgelig også kombinere de to - en blanding af manuelle stopkoder og automatisk aflæste koder.

Udfordringer ved måling af OEE

Udfordringer ved måling af OEE:

 • Det er vigtigt, at alle forstår at OEE handler om maskiner. Ikke om medarbejdere. Nogle medarbejdere kan tænke, at OEE handler om at måle hvad de går og laver. Men OEE handler om at måle, om vi arbejder rigtigt. Og “vi” hentyder til flere funktioner i organisationen - planlægning, indkøb, vedligehold, ledelsen mm. For vi måler både på materialemangel, maskinstop, mødetid, stop pga. underbemanding osv. Stop som ikke peger på maskinoperatøren, men på andre funktioner. Et vigtigt element her er, at vise kurverne løbende til alle – og snakke om talene.
 • Mange starter på OEE uden reelt at vide hvad de starter, hvad de får og hvad de vil bruge informationen til. Hvis man ikke er klar til at modtage OEE tal, så er det spild overhovedet at starte målingerne. Derfor anbefaler jeg altid at starte simpelt ud (i den simple version) og så måske “automatisere” målingen senere. Men først når organisationen har vist, at de vil og kan bruge OEE.
 • Fastholdelse. Den klassiske. Som nævnt i forrige punkt er meget få i stand til, at fastholde fokus på OEE. Men OEE bør måles kontinuerligt (som minimum) på kritiske maskiner. Og gerne på samtlige maskiner.
 • Sabotage. Når ledelsen ikke har været i stand til at skabe tryghed omkring målingen oplever man ofte sabotage. Hvis man eks. har sat en PLC-læser på til at vise OEE, så kan medarbejderne vælge at lade maskinen køre i tomgang eller med nedsat hastighed.

Relevante links

OEE-links:

(internt: link til denne nyhed)

Gratis webinar om OEE

Hvad er OEE? Hvorfor er OEE vigtig i jagten på flow, små lagre, høj kapacitet, høj produktivitet og god kundeservice?
Webinaret varer ca. 45 min. med spørgsmål bagefter.
Webinaret foregår som LIVE undervisning. Ikke blot en gennemgang af en præsentation.

Indhold

Indhold på webinar:

 • Hvad er OEE
 • OEE i forhold til flow, lagre, kapacitet, kundeservice
 • En business case på OEE
 • Hvordan kan man måle OEE? Kort intro til vores løsning.

Tilmelding

Tilmelding sker under nedenstående billede. Billedet er fra et tidligere webinar med en engageret underviser :-)

Webinar om OEE

Tilmelding

Få info når næste webinar afholdes - tilmeld nyhedsbrev >

Der findes mange metoder til at øge kapaciteten på flaskehalse. Bl.a. OEE-målinger/analyser. Men der findes faktisk en meget simpel metode, som hurtigt kan øge kapaciteten med 10-15%. Vi kalder den for "Flaskehalsfokus". Læs mere om metoden på Dansk Lean Forum: OEE og flaskehalse >

Flaskehalsfokus