Samme maskine har ofte to OEE-værdier

Ofte taler vi om én OEE-værdi for en maskine. Men reelt er der tale om to værdier – for hver maskine. Vi kan tale om den aktuelle OEE-værdi. Og så kan vi tale om OEE i den maksimale åbningstid.

Læs mere om de to OEE-værdier på samme maskine >
(link åbner i et nyt vindue på Dansk Lean Forum)

Dynamisk OEE business case simulering - prøv med jeres tal

Vi har lavet et regneark med en dynamisk OEE business case beregning. Her kan du simulere med jeres masterdata - og få jeres OEE business case.

Link til download på Dansk Lean Forum

På vores blog - Dansk Lean Forum - kan du downloade følgende:

 • Præsentation af OEE
 • Regneark til simpel OEE-måling
 • Dynamisk regneark til OEE business case - til simulering af jeres case

Gå til download på Dansk Lean Forum: OEE måling/regneark/business case >

OEE business case

Nyhed: Vedligeholdssystem i MUR

MUR systemet kan nu også tilkobles et vedligeholdssystem.

Kort om systemet:

 • Systemet kan arbejde med vedligehold på maskinniveau og/eller på delopgaver per maskine
 • Systemet kan styre vedligehold på dato (udløb), antal kørsler (hvis maskinen har en tæller (kan ske via MUR-systemet)) eller efter kørt tid (via MUR-systemet)
 • Systemet kan indeholder noter til hver opgave og/eller billeder/video/vejledninger
 • Den ansvarlige bekræfter et gennemført vedligehold - sporbarhed
 • Der kan genereres rapporter efter behov eller automatisk i mails i et fast interval

Prismæssigt er vedligeholdssystemet ikke en del af en standard MUR/OEE-licens. Der er tale om et tilkøbsmodul.

Mere info følger!

Skærmbillede fra systemet - bemærk "type" - kan være "date", "runtime" eller "counter":

Vedligeholdssystem

Skærmbillede fra email opsætningen:

Vedligeholdssystem

Generering af automatiske stopårsager

Som udgangspunkt er det operatøren som angiver en maskines stopårsag. Det giver også stor ejerskab til data. Men der kan være gode grund til, at man automatisere "tastning" af en stopkode:

 • Operatøren sparer tid til tastning
 • Mere korrekte data (fjerner tvivl og personafhængighed)
 • Der kan sættes årsag på nogle af de "korte stop" (som ellers ofte ender i en blandet pulje)

Signalet til en standard stopårsag kan komme fra maskinsignaler, følere o.l.