• Forside
 • Produkter OEE tips til igangsætning

Tips til at få succes med OEE

Tips til succesfuld implementering og anvendelse af OEE.

Medarbejderne se OEE som et positivt værktøj

 • Et værktøj til selvhjælp – ikke overvågning (måler på maskinen – ikke manden) – ”fra meninger til fakta”
 • At ledelsen dagligt lytter og reagerer på OEE-data – og at der reelt tages actions på læringspunkter
 • At ledelsen i ord og handling (og målsætninger) viser, at OEE går efter bolden (maskinen) – ikke manden
 • At lederne kigger indad, hvis der er nogle, som ikke gør ting rigtigt ift. OEE (eks. taster forkerte stopkoder)

Undgå at det bliver et irritationspunkt

 • Start med få stopkoder
 • Stopkoder skal kunne tastes ”lige hvor jeg står” (undgå afstand) - evt. automatisere de frekvente stop
 • Undgå at ”slå i hovedet” – hvis data enten ikke er valide eller hvis målsætninger ikke afspejler virkeligheden (Derfor vigtigt med fleksible åbningstider og muligheden for variable målsætninger)
 • Planlægning skal tilpasse plan til reelle OEE-data (ikke bare smide urealistiske planer hovedkulds ud i driften)
 • Hvis det bliver anvendt som overvågning – så dør det (starter med sabotage – eks. ”maskine i tomgang”)

OEE sammen med ”Daily Huddle”-møder (planlægningsmøder)

Ledelse

 • Husk at proces konfirmere – tid til dialog, skabe forståelse, følge op osv.
 • Husk at følge op på korte stop (medmindre de er automatiserede)
 • Husk at succesfuld OEE kræver en høj grad af tillid til ledelsen!

Flexkom hjælper jer gerne

Vi hjælper bl.a. med træning i den købte OEE-løsning - og ikke mindst også i det daglige forbedringsarbejde ud fra jeres OEE-data i den daglige drift.

Vil I prøve OEE gratis i 30 dage?

Vi tilbyder gratis test af en OEE-løsning i 30 dage >