Løsninger

Overordnet har vores løsninger fokus på "reduktion af variation og opnåelse af en højere kapacitet". Vi har fokus på noget man kalder OEE (Overall Equipment Efficiency). OEE beskriver en maskines samlede leverance målt ud fra udnyttelsesgrad x kvalitet x hastighed. Læs mere om OEE >

Vores produkter har særligt fokus på måling af udnyttelsesgrad og stopårsager. Dvs. at du både får kendskab til tiden en maskine reelt procedurer og de årsager der er til, at maskinen ikke producerer hele tiden. Erfaring viser, at man ofte bliver overrasket over, hvor lavt man ligger på OEE. Typisk ligger maskiner på 30-60%. Det opnåelige er forskelligt, men forbedringspotentialet er typisk 10-30%. Se vores OEE-produkter >

OEE video

De typiske stopårsager på en maskine er omstillinger, nedbræk, vare- eller ordremangel, søgetid (efter værktøjer, ordrer), rengøring mm.

Vi har også løsninger, som indeholder stærke systemer til forebyggende og systematisk vedligehold. Årsagen hertil er, at "nedbræk" er en typisk stopårsag.

Forbedringerne kan være markante ved systematisk indsats mod stopårsager - se resultater >
Se eksempel på business case ved en OEE-investering >

Forestil dig, at I kan følge produktionens drift og stopårsager i realtid:
OEE live data

Vores løsninger kan også anvendes på manuelle arbejdspladser. Måske har I en pakkeplads, en svejsecelle eller en montageafdeling, hvor I forventer en "given produktivitet". Men måske løber medarbejderne rundt og leder efter varer, afbrydes unødvendigt, hjælper kolleger osv. Velmente opgaver, men det fremmer ikke produktiviteten i den ønskede produktion.

Du kan få signaler fra maskiner, rumfølere, temperaturfølere, tællere osv.
Derfor kan vores løsninger også anvendes i alle typer af produktioner:
Produktion

Udfordringer

Flow udfordringer i en produktion

Der er mange udfordringer i jagten på bedre flow i en produktion.
Kan du genkende nogle af udfordringerne?

Resultater

Resultater med bedre flow i produktion
 
Vi leverer ikke løsninger til valide produktionsdata for sjov.
Matcher disse resultater jeres ambitionsniveau?