Løsninger

Vores to OEE-løsninger har fokus på:

  • Reduktion af variation og opnåelse af en højere kapacitet - desuden fokus på et lavere energiforbrug per produceret enhed (klimamål)
  • Vi har fokus på det man kalder OEE (Overall Equipment Efficiency) - OEE er en maskines samlede leverance målt ud fra udnyttelsesgrad x kvalitet x hastighed - læs mere om OEE >
  • Du får kendskab til tiden en maskine reelt procedurer og de årsager der er til, at maskinen ikke producerer hele tiden. Erfaring viser, at man ofte bliver overrasket over, hvor lavt man ligger på OEE. Typisk ligger maskiner på 30-60%. Det opnåelige er forskelligt, men forbedringspotentialet er typisk 10-30%.

Se vores OEE-løsninger >

Typiske tabsårsager

De typiske stopårsager på en maskine er omstillinger, nedbræk, vare- eller ordremangel, søgetid (efter værktøjer, ordrer), rengøring mm.

Forbedringerne kan være markante ved systematisk indsats mod stopårsager - se eksempel på OEE-resultater >
Se eksempel på business case ved en OEE-investering >

Forestil dig, at I kan følge produktionens drift og stopårsager i realtid:
OEE live data

I gang med OEE

Udfordringer

Flow udfordringer i en produktion

Der er mange udfordringer i jagten på bedre flow i en produktion.
Kan du genkende nogle af udfordringerne?

Resultater

Resultater med bedre flow i produktion
 
Vi leverer ikke løsninger til valide produktionsdata for sjov.
Matcher disse resultater jeres ambitionsniveau?