Resultater

En højere OEE kan gavne på flere af nedenstående parametre:

 • Højere og mere stabil kapacitet:
  - Højere kapacitet på en flaskehals = hele produktionen
  - Mere stabil kapacitet (lettere at planlægge)
 • Lavere omkostninger:
  - Kortere åbningstid nødvendig – mindre lønudgifter
  - Reducerede lagre (pga. stabiliteten)
  - Lavere energiforbrug
  - Kan udsætte investeringer
 • Højere produktivitet:
  - Højere omsætning ift. lønkroner
 • Bedre kundeservice:
  - Fordi vi bedre kan holde hvad vi lover
 • Lavere klimaaftryk:
  - Et lavere energiforbrug per produceret enhed

OEE business case


Et hurtigt regnestykke på én maskine:

En maskine med 2 skift i 220 dage per år.
Maskinomkostninger per time er 1.000 kr. (løn, energi, afskrivninger mm.)
Maskinens udnyttelsesgrad forbedres med 10% (meget realistisk)
Besparelse per år = 325.000 kr. (år efter år...) / eller en forøget kapacitet uden omkostninger!
Hvis I kan kapitalisere hele besparelsen, så ryger det lige på bundlinjen.
Hvis I har en normal profit på 10%, så svarer det til en øget omsætning på 3,2 mio. kr.

Se andre eksempler på business cases ved en OEE-investering >


Det er blot et hurtigt eksempel på, hvor stort potentialet er ved at have fokus på maskinernes udnyttelsesgrad. Ovenstående regnestykke er meget konservativt, for potentialet er ofte langt højere og desuden kan følgeresultaterne også være markante (lagerniveau, flow, leveringstid, kundeservice, trivsel mm.)

I gang med OEE

OEE resultater 01 1022x703

Udfordringer

Flow udfordringer i en produktion

Der er mange udfordringer i jagten på bedre flow i en produktion.
Kan du genkende nogle af udfordringerne?

Løsninger

OEE udstyr/måling

Vi har to stærke løsninger til nogle af de klassiske udfordringer i en produktion.
Kan vi hjælpe med jeres udfordringer >