Resultater

Vi har produkter, som kan skabe markante resultater. Enten i form af besparelser og/eller i form af et bedre flow og en forøget kapacitet.


Et hurtigt regnestykke:

En maskine med 2 skift i 220 dage per år.
Maskinomkostninger per time er 1.000 kr. (løn, energi, afskrivninger mm.)
Maskinens udnyttelsesgrad forbedres med 10% (meget realistisk)
Besparelse per år = 325.000 kr. (år efter år...) / eller en forøget kapacitet uden omkostninger!
Hvis I kan kapitalisere hele besparelsen, så ryger det lige på bundlinjen.
Hvis I har en normal profit på 10%, så svarer det til en øget omsætning på 3,2 mio. kr.

Se et eksempel på en business case inkl. jeres investering: Business case ved en OEE-investering >


Det er blot et hurtigt eksempel på, hvor stort potentialet er ved at have fokus på maskinernes udnyttelsesgrad. Ovenstående regnestykke er meget konservativt, for potentialet er ofte langt højere og desuden kan følgeresultaterne også være markante (lagerniveau, flow, leveringstid, kundeservice, trivsel mm.)

Vi vi meget gerne beregne en business case for jer! Ring eller skriv for et uforpligtende besøg. Kontakt Flowtool >

Produktion

Udfordringer

Flow udfordringer i en produktion

Der er mange udfordringer i jagten på bedre flow i en produktion.
Kan du genkende nogle af udfordringerne?

Løsninger

OEE udstyr/måling

Vi har løsninger til nogle af de klassiske udfordringer i en produktion.
Kan vi hjælpe med jeres udfordringer >