Resultater

Effekt af højere OEE

En højere OEE kan gavne flere nøgletal:

 • Højere og mere stabil kapacitet:
  - Højere kapacitet på en flaskehals = hele produktionen
  - Mere stabil kapacitet (lettere at planlægge)
 • Lavere omkostninger:
  - Kortere åbningstid nødvendig – mindre lønudgifter
  - Reducerede lagre (pga. stabiliteten)
  - Lavere energiforbrug
  - Kan udsætte investeringer
 • Højere produktivitet:
  - Højere omsætning ift. lønkroner
 • Bedre kundeservice:
  - Fordi vi bedre kan holde hvad vi lover
 • Lavere klimaaftryk:
  - Et lavere energiforbrug per produceret enhed

OEE business case

Et hurtigt regnestykke på én maskine:

 • En maskine med 2 skift i 220 dage per år
 • Maskinomkostninger per time er 1.000 kr. (løn, energi, afskrivninger mm.)
 • Maskinens udnyttelsesgrad forbedres med 10% (meget realistisk)
 • Besparelse per år = 325.000 kr. (år efter år...) / eller en forøget kapacitet uden omkostninger!
 • Hvis I kan kapitalisere hele besparelsen, så ryger det lige på bundlinjen.
 • Hvis I har en normal profit på 10%, så svarer det til en øget omsætning på 3,2 mio. kr.

Læs mere om business case ved en OEE-investering >

I gang med OEE

OEE resultater 01 1022x703

Udfordringer

Flow udfordringer i en produktion

Der er mange udfordringer i jagten på bedre flow i en produktion.

Kan du genkende nogle af udfordringerne?

OEE-løsninger

OEE udstyr/måling

Vi har to stærke løsninger til nogle af de klassiske udfordringer i en produktion.
Kan vi hjælpe med jeres udfordringer >