Hvad er OEE?

OEE er en forkortelse for “Overall Equipment Efficiency” - eller "Maskinudnyttelsesgrad”.

OEE-formel og -beregning

OEE beregnes som udnyttelsesgrad/oppetid på maskine x hastighed x kvalitet:

 • Udnyttelsesgrad = Den tid hvor maskinen reelt producerer i den definerede åbningstid. Her anvendes ofte en stoptids måling. Den viser typisk OEE (udnyttelsesgraden) og tabsfatorer.
 • Hastighed = Mange maskiner kører på maksimal holdbar hastighed. Men man oplever, at en maskine er “droslet i hastighed”. Dette tab skal medregnes i OEE.
 • Kvalitet = Det hjælper ikke at en maskine kører, hvis den producerer dårlige emner. Derfor medregnes kvaliteten i den samlede OEE.

Teorien kan også illustreres på følgende måde:
Vi har en samlet mulig produktionstid på 365 dage i 24 timer. I nogle af de timer har vi valgt at holde lukket (ferier, weekender, måske om natten osv.). Derfra trækker vi evt. planlagte stop til vedligehold. Til sidst har vi den ønskede produktionstid. I den tid har vi noget hastighedstab, noget kvalitetstab og til sidst et tab i udnyttelsesgraden pga. forskellige stop.

Hvad er OEE i Lean

OEE-forklaring

Her en anden version af OEE-forklaring. Vi starter med fuld åbningstid i 365 dage. Derfra bevæger vi os nedad...

oee maskinudnyttelse flowtool

Eksempel på OEE-kurve

Her er vist et eksempel på en OEE-kurve. Kurven viser data for udnyttelsesgraden og stopårsager. For at få den reelle OEE skal udnyttelsesgraden også ganges med hastigheden og kvalitetsniveauet.

OEE graf/kurve

Som det fremgår har maskinen ikke en imponerende OEE. Men netop med en OEE-kurve har vi siden kunnet arbejde med at forbedre de “tunge tabsfaktorer”. Det er netop styrken ved OEE-målinger. Vi får ikke blot en udnyttelsesgrad. Vi får også størrelsen på de stop som hindrer os i at nå 100%. På den måde er OEE ikke længere en måling – det er et værktøj!

OEE-kurven ovenfor viser et samlet OEE på 58%. Dvs. at maskinen kører i 58% af den tid, som man har planlagt at den skal køre.
Tabsfaktorerne vises så via en trappe.
Her fremgår det, at den største faktor er “Planlagt opstilling”. Dvs. omstillinger imellem ordrer. Værktøjer til at angribe dette spild er bedre planlægning (eks. familiekørsel) og reduktion af omstillingstider via SMED (værktøj til reduktion af omstillingstider). Den næststørste er “Stop pga. normal pause”. En kontroversiel stopårsag. Den skyldes at medarbejderne slukker maskinen når de holder pause. Det er reelt ikke nødvendigt.
Tabet “Maskinstop” udgør 6% af tiden. Noget der reduceres eks. via forebyggende vedligehold.
Osv.

Hvordan måles OEE?

OEE (stoptid) kan måles på flere måder:

 • Via et simpelt manuelt skema. Et eksempel kan downloades gratis her på siden - Regneark til OEE-måling >
 • Via et trykpanel, hvor operatøren skal angive en stop-årsag (ved et tryk på en knap), hver gang maskinen holder stille.
  Eller via læsning på maskinens PLC. Evt. kombineret med et trykpanel. Nedenfor et eksempel på en løsning fra Flowtool.
 • Der er også mulighed for, at man kan måle OEE automatisk. Dvs. at man automatisk aflæser stopårsager på maskiner - og dermed får OEE med stopårsager - uden involvering af medarbejdere. Man kan selvfølgelig også kombinere de to - en blanding af manuelle stopkoder og automatisk aflæste koder.

Trykskærm til operatører:
OEE måleudstyr

To forskellige OEE på en maskine

Reelt er der ofte tale om to OEE tal for en maskine.
Hvis en maskine kører to skift, så kan vi beregne en OEE ud fra en åbningstid på cirka 14 timer per døgn. Men hvad hvis OEE her er høj? Er det så tid til at investere i en ny maskine? Nok ikke, for vi kan jo udvide åbningstiden. Hvis vi går op på tre skift, så falder OEE igen, fordi vi nu har udvidet åbningstiden.

Så reelt kan man tale om to OEE-værdier:

 • OEE i den valgte åbningstid
 • OEE i den maksimale åbningstid

Udfordringer ved måling af OEE

Udfordringer ved måling af OEE:

 • Det er vigtigt, at alle forstår at OEE handler om maskiner. Ikke om medarbejdere. Nogle medarbejdere kan tænke, at OEE handler om at måle hvad de går og laver. Men OEE handler om at måle, om vi arbejder rigtigt. Og “vi” hentyder til flere funktioner i organisationen - planlægning, indkøb, vedligehold, ledelsen mm. For vi måler både på materialemangel, maskinstop, mødetid, stop pga. underbemanding osv. Stop som ikke peger på maskinoperatøren, men på andre funktioner. Et vigtigt element her er, at vise kurverne løbende til alle – og snakke om talene.
 • Mange starter på OEE uden reelt at vide hvad de starter, hvad de får og hvad de vil bruge informationen til. Hvis man ikke er klar til at modtage OEE tal, så er det spild overhovedet at starte målingerne. Derfor anbefaler jeg altid at starte simpelt ud (i den simple version) og så måske “automatisere” målingen senere. Men først når organisationen har vist, at de vil og kan bruge OEE.
 • Fastholdelse. Den klassiske. Som nævnt i forrige punkt er meget få i stand til, at fastholde fokus på OEE. Men OEE bør måles kontinuerligt (som minimum) på kritiske maskiner. Og gerne på samtlige maskiner.
 • Sabotage. Når ledelsen ikke har været i stand til at skabe tryghed omkring målingen oplever man ofte sabotage. Hvis man eks. har sat en PLC-læser på til at vise OEE, så kan medarbejderne vælge at lade maskinen køre i tomgang eller med nedsat hastighed.

Relevante OEE-links

OEE-links: